TRYGGERE RUSPOLITIKK

Cannabisreguleromat

Her kan du designe din egen cannabispolitikk for Norge – med mål om å minimere skadelig bruk, mindreåriges tilgang og det kriminelle markedet. Når du har gjort dine valg, vil reguleromaten si fra hvis den ser noen ting du kanskje bør tenke mer over.

Vi er interessert i å høre din mening. Derfor ber vi om å få lagre svarene dine anonymt. Samtykker du i dette?